URZĄDZENIA

Składarka do koszulek
netto: 25 000,00 zł