galeria koszulka 8238

koszulki z nadrukiem, napisy na koszulkach